ZELF SCHIETEN

Indien u serieuze interesse heeft voor een lidmaatschap, dient u contact op te nemen met het bestuur of te worden geintroduceerd door een van de leden van de vereniging.

U dient een kopie van uw legitimatiebewijs en een Verklaring Omtrent het Gedrag (V.O.G) t.b.v lidmaatschap schietsportvereniging mede te nemen.

U wordt daarmee aangemeld bij de KNSA, waarbij u dan ook verzekerd bent tegen ongevallen op het schietsportcentrum. Er volgt dan een intake-gesprek. U krijgt een persoonlijke trainer toegewezen, die u leert op een veilige manier met vuurwapens om te gaan en kennis maken met de verschillende disciplines van de schietsport. Deze instructie en kennismaking duurt 12 avonden.

Voor deze instructie is inschrijfgeld ad € 95,00 vereist.

Na de instructie, die elke avond ongeveer anderhalf uur in beslag neemt, wordt ook bekeken of u als persoon bij de vereniging past, door u te begeven onder de leden en te socialiseren.

Na afloop van de periode van 12 weken wordt u door het bestuur geballoteerd. Bij wederzijds goedvinden bent u dan als aspirant-lid voor de periode van 6 maanden. Als aspirant-lid mag u geen eigen wapen aanschaffen. Na 6 maanden aspirant lid wordt u volwaardig lid voor de tijd van 12 maanden en pas daarna krijgt u de mogelijkheid om, na overleg en goedkeuring van het bestuur, een klein kaliber wapen (pistool, revolver of enkelschots geweer) aan te schaffen en het te laten registreren op een wapenvergunning.

Dan na één jaar klein kaliber bezit mag u eventueel een groot kaliber wapen aanschaffen, echter niet groter dan 9mm.
Om uw wapenvergunning te behouden dient u minimaal 18 keer (liefst vaker) in een jaar de vereniging te bezoeken en een schietbeurt te laten registreren. Jaarlijks controleert de politie of u aan deze eisen heeft voldaan.
Tevens dient een verlofhouder verplicht tenminste 5 maal aan een (interne) wedstrijd mee te doen. Hiervoor krijgt u een speciaal wedstrijdstempel in uw schietbeurt registratieboekje. Deze schietbeurten tellen mee in de totaal verplicht te behalen 18 schietbeurten.

De kosten van het  lidmaatschap bedragen € 252,00 per jaar, via automatische incasso te voldoen.

De vereniging beschikt over voldoende wapens waarvan u gebruik kan maken. De bijbehorende munitie kunt u bij het bestuur aanschaffen evenals score-kaarten. Na elke schietbeurt worden de resultaten genoteerd in een digitaal register en wordt de beurt afgetekend in uw persoonlijk schietregister.


Telefoon:

058 266 11 00
Alleen
op donderdagen
van 16:00 tot 23:00 uur
Bezoekadres:

Kalverdijkje 73
8924JJ Leeuwarden
Alleen op afspraak

E-mail:

secretaris


Per 12 mei 2016
KNSA gecertificeerd met
één Kroon