DE VERENIGING

SV-Wilhelmina is van de vijf, de oudste schietsportvereniging in Leeuwarden. De vereniging werd opgericht op 17 oktober 1894 en heeft meer dan 100 leden. Tevens is er een jeugd afdeling voor jongeren van 10 tot 18 jaar voor luchtgeweer en luchtpistool.

De jeugdleden schieten van 16.00 tot 18.30 uur.
De hoofdleden schieten van 19.00 tot 23.00 uur en kunnen na het schieten nog ruimschoots even nazitten.

Behalve het beoefenen en promoten van de schietsport ligt de nadruk bij onze vereniging op het sociale karakter en gezelligheid tijdens de clubavonden. Hiertoe worden, verdeeld over het jaar, verschillende wedstrijden en aktiviteiten georganiseerd, waarbij soms ook de partners van de leden worden uitgenodigd en betrokken.
De leden van de vereniging verzorgen bij toerbeurt corvee-diensten in de vorm van Bardienst, Wapen- en munitie uitgifte en Schietbeurtregistratie. Hiertoe wordt jaarlijks een indelingslijst gemaakt. Onderling ruilen bij verhindering is hierbij een verplichting. Gemiddeld betekent dit ongeveer 4 beurten per jaar voor elk lid. Consumpties worden verstrekt na inlevering van munten, die bij de uitgiftebalie te koop zijn.
Twee keer per jaar organiseert de vereniging een zgn "Introductie-avond". Leden kunnen dan kennissen, vrienden of belangstellenden voor de schietsport meenemen, waarbij een uitleg door een wapenexpert, een rondleiding door het schietsportcentrum en ook de mogelijkheid om, onder toezicht van een instructeur, zelf met een klein kaliber wapen enkele schoten af te vuren. Bij blijvende interesse in de schietsport kan men zich na afloop opgeven als kandidaat-lid bij het bestuur.Telefoon:

058 266 11 00
Alleen
op donderdagen
van 16:00 tot 23:00 uur
Bezoekadres:

Kalverdijkje 73
8924JJ Leeuwarden
Alleen op afspraak

E-mail:

secretaris


Per 12 mei 2016
KNSA gecertificeerd met
één Kroon